Zakra Lawyer

Apelacja w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę

Apelacja w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę ( Konwencjadotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze 25 października 1980 r.)

Apelacja od orzeczenia Sądu I instancji wydanego w sprawie o nakazanie powrotu osobie podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką za granicą prowadzonej na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze 25 października 1980 r. (Konwencja haska) jest szczególnym środkiem odwoławczym. Konwencja jest bowiem aktem prawnym dedykowanym dla sytuacji o charakterze nadzwyczajnym, wymagającym podejmowania  niezwłocznych i stanowczych działań dla zabezpieczenia interesów dziecka, nie zaś narzędziem do rozwiązywania sporów małoletniego, dla których prawodawca zarezerwował tryb z art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Szczególność  apelacji  w przedmiotowych sprawach podkreśla okoliczność, że rozpoznaje ją Sąd Apelacyjny w Warszawie i to, że Sąd ten orzeka w terminie 6 tygodni od dnia przedstawienia mu akt (art. 5182 § 1 i 2 k.p.c.). Na tle regulacji dotyczących postępowania odwoławczego jest to niewątpliwie rozwiązanie wyjątkowe.

Jako adwokat świadczę pomoc prawną w sprawach toczących się w oparciu o przepisy Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze 25 października 1980 r.

Apelacja w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry