Zakra Lawyer

Blog

Oszustwo sądowe

Oszustwo sądowe (kwalifikowane z art. 286 Kodeksu karnego) Konstrukcja oszustwa sądowego, rekonstruowana w oparciu o treść art. 286 § 1 Kodeksu karnego, jest powszechnie akceptowana w orzecznictwie sądowym oraz doktrynie. Jednak nie bezkrytycznie. Nie ma bowiem odrębnego typu czynu zabroni…

Więcej

Zatrzymanie

Zatrzymanie (Rozdział 27 Kodeksu postępowania karnego) Osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo …

Więcej
Przewiń do góry