Zakra Lawyer

Zatrzymanie prawa jazdy i zażalenie na postanowienie w przedmiocie takiego zatrzymania

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy wydaje:

1) Prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a Sąd – po przekazaniu sprawy do Sądu;

2) w sprawie o wykroczenie – Sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Na takie postanowienie służy zażalenie składane w terminie 7 dni od daty doręczenia orzeczenia. Uzasadnienie takiego postanowienia brzmi najczęściej tak: „Z uwagi na fakt, że wobec uzasadnionego podejrzenia, iż kierowca popełnił przestępstwo, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów zasadne jest zatrzymanie prawa jazdy, również celem zabezpieczenia wykonalności środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych”. W zależności od stanu faktycznego złożenie zażalenia może okazać się ruchem uzasadnionym, skutkującym zwrotem przedmiotowego dokumentu. Wypada bowiem zauważyć, że samochód niejednokrotnie służy prawidłowemu wykonywaniu codziennych obowiązków związanych choćby z pracą czy zaspokajaniem potrzeb rodziny. Zatrzymanie prawa jazdy może być w takich okolicznościach sankcją zbyt dotkliwą i „przeszacowaną” w swojej uznaniowości. Ocenny charakter decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy wymaga bowiem rozważenia nie tylko czy doszło do popełnienia przez kierującego pojazdem przestępstwa, ale także czy orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów przez Sąd ma realny charakter i istnieje duże prawdopodobieństwo zastosowania tego rodzaju sankcji.

Jako adwokat świadczę pomoc prawną na rzecz osób oskarżonych jak i pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki drogowe).

Zatrzymanie prawa jazdy i zażalenie na postanowienie w przedmiocie takiego zatrzymania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry