Zakra Lawyer

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, wymuszenie rozbójnicze (art. 258 § 2 Kodeksu karnego, art. 282 Kodeksu karnego)

Odpowiedzialności karnej z art. 258 § 2 k.k. podlega ten, kto bierze udział w zorganizowanym związku o charakterze zbrojnym, mającym na celu popełnianie przestępstw. Wartościowaniu podlega zatem zachowanie się oskarżonego, które odpowiada znamionom przedmiotowego przestępstwa. Do znamion strony przedmiotowej należy dzianie polegające na „braniu udziału” w zorganizowanym związku o charakterze zbrojnym, co oznacza, że sprawca musi uczestniczyć w działaniach danej grupy lub związku, ale niekoniecznie wyczerpuje swoim zachowaniem znamion innych przestępstw. „Branie udziału” jest więc szczególnym rodzajem przestępnego współdziałania i polega na czynnym uczestniczeniu sprawcy w strukturze osób, które połączone są szczególnego rodzaju relacjami personalnymi.

Drugim ze wspomnianych- nie przez przypadek- przestępstw jest wymuszenie rozbójnicze (art. 282 k.k.), jako bardzo często idące w parze z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Wymuszenie rozbójnicze polega na doprowadzeniu innej osoby do rozporządzenia mieniem lub do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku użycia przemocy, groźby dokonania zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie.  Czyn ten uznawany jest za jedno z najpoważniejszych przestępstw, powiązane niejednokrotnie z przestępczością zorganizowaną (W. Cieślak, Wymuszenie rozbójnicze, Kraków 2000 r. ).

Jako adwokat oferuję pomoc prawną osobom oskarżanym o udział w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym o charakterze zbrojnym. Moje usługi świadczę także na rzecz osób pokrzywdzonych takimi przestępstwami.

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, wymuszenie rozbójnicze (art. 258 § 2 Kodeksu karnego, art. 282 Kodeksu karnego)

Odpowiedzialności karnej z art. 258 § 2 k.k. podlega ten, kto bierze udział w zorganizowanym związku o charakterze zbrojnym, mającym na celu popełnianie przestępstw. Wartościowaniu podlega zatem zachowanie się oskarżonego, które odpowiada znamionom przedmiotowego przestępstwa. Do znamion strony przedmiotowej należy dzianie polegające na „braniu udziału” w zorganizowanym związku o charakterze zbrojnym, co oznacza, że sprawca musi uczestniczyć w działaniach danej grupy lub związku, ale niekoniecznie wyczerpuje swoim zachowaniem znamion innych przestępstw. „Branie udziału” jest więc szczególnym rodzajem przestępnego współdziałania i polega na czynnym uczestniczeniu sprawcy w strukturze osób, które połączone są szczególnego rodzaju relacjami personalnymi.

Drugim ze wspomnianych- nie przez przypadek- przestępstw jest wymuszenie rozbójnicze (art. 282 k.k.), jako bardzo często idące w parze z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Wymuszenie rozbójnicze polega na doprowadzeniu innej osoby do rozporządzenia mieniem lub do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku użycia przemocy, groźby dokonania zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie.  Czyn ten uznawany jest za jedno z najpoważniejszych przestępstw, powiązane niejednokrotnie z przestępczością zorganizowaną (W. Cieślak, Wymuszenie rozbójnicze, Kraków 2000 r. ).

Jako adwokat oferuję pomoc prawną osobom oskarżanym o udział w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym o charakterze zbrojnym. Moje usługi świadczę także na rzecz osób pokrzywdzonych takimi przestępstwami.

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry