Zakra Lawyer

Błąd w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej (art. 160 Kodeksu karnego)

Warto wiedzieć, że w polskim prawie karnym nie ma osobnego typu przestępstwa typizującego spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub śmierć w związku z dokonywaniem czynności medycznych. „Błędy w sztuce lekarskiej” w ujęciu prawa karnego są kwalifikowane w ramach przestępstwa z art. 160 Kodeksu karnego dotyczącego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo.

Samo pojęcie „błędu w sztuce lekarskiej” było przedmiotem wielu orzeczeń sądowych, w tym Sądu Najwyższego. Ten ostatni stwierdził, że „błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Zaniedbania lekarza w zakresie obowiązków otoczenia chorego opieką oraz w zakresie organizacji bezpieczeństwa higieny i opieki nad chorym nie są błędem w sztuce lekarskiej.” (sygn. akt IV CR 39/54). W obrębie omawianego zagadnienia należy wspomnieć także o takich pojęciach jak błąd diagnostyczny i błąd terapeutyczny.

Jak widać w tym krótkim opracowaniu – mającym jedynie sygnalizacyjny charakter- sprawy dotyczące „błędów w sztuce lekarskiej” mają skomplikowaną strukturę. Jako adwokat, dzięki praktycznym doświadczeniom w zakresie tych postępowań, oferuję pomoc prawną w sprawach karnych (jako obrońca albo pełnomocnik) oraz cywilnych. Pomoc oferuję zarówno osobom wykonującym zawód lekarza/lekarza dentysty, jak również osobom pokrzywdzonym.

Błąd w sztuce lekarskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry