Zakra Lawyer

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a Kodeksu karnego)

Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego należy do przestępstw powszechnych. Zgodnie z przepisem § 1 art. 178 a k.k. „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Redakcyjne ujęcie tego przestępstwa nie budzi wątpliwości. Jednak pojawiają się one w trakcie postępowań i to stosunkowo często. Pytaniem w takich sprawach jest to, czy w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy  można ustalić, czy w momencie zdarzenia dana osoba znajdowała się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu czy też nie można stwierdzić, aby znajdowała się w stanie w jakikolwiek zaburzający jej psychomotorykę? W postępowaniach tego typu mamy do czynienia z szeregiem wątpliwości, które są wyjaśniane w oparciu o opinie biegłych np.: z zakresu toksykologii klinicznej i sądowej.

Należy wiedzieć, że jednym z podstawowych kryteriów oceny trzeźwości jest stężenie alkoholu we krwi. Istnieje zatem potrzeba uzyskania wyniku bezwzględnie pewnego w ocenie jakościowej i ilościowej. Stosowana przez biegłego toksykologa metoda powinna charakteryzować się najwyższym stopniem wiarygodności. Istnieją dwie grupy metod jakie współczesna toksykologia uznaje za wiarygodne:

– metody pośrednie oznaczania alkoholu we krwi za pomocą badania powietrza wydychanego;

-metody bezpośrednie oznaczania ilości alkoholu we krwi lub innym pobranym materiale biologicznym.

Analiza powietrza wydychanego jest metodą pośrednią badania krwi. Opiera się na zasadzie wykorzystania współczynnika podziału alkoholu pomiędzy powietrze pęcherzykowe a krew w ustabilizowanych warunkach temperatury powodujących stan równowagi stężeń alkoholu.

Organy państwowe przy pomiarze ilości alkoholu znajdującego się we krwi stosują mierniki specjalistyczne typu: Alcotest 7110,  ALCOMAT, Alkometr A2.0, podręczne analizator typu: Alcotest 7310, Alert, Ensure, Alcotest 7410 (firmy Dräger), Alkometr SD-400, Alco-Sensor IV,  .

W kontekście wspomnianych mierników wypada powołać niebywale istotną uchwałę całej Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1989 r.: Zawartość alkoholu we krwi może być ustalona zarówno analizą chemiczną, jak i innymi sprawdzonymi metodami, np.: analizą stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem „Alcomat” lub innym o podobnym działaniu.” (sygn. akt VI KZP 10/88)

Powyższe opracowanie, krótkie i niewyczerpujące problematyki, pokazuje jak skomplikowane pozostają zagadnienia, gdy w grę wchodzą zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Często należy korzystać i odwoływać się do wiedzy z zakresu m.in. wspominanej toksykologii czy informacji o miernikach zastosowanych przy pomiarach stężenia alkoholu.

Jako adwokat świadczę pomoc prawną osobom oskarżonym o popełnienie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji korzystając z wiedzy i doświadczenia. Oferuję również pomoc osobom pokrzywdzonym takimi przestępstwami.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry