Zakra Lawyer

Dzień: 6 sierpnia, 2020

Przywłaszczenie składnika majątku wspólnego z pokrzywdzeniem współmałżonka

Przywłaszczenie składnika majątku wspólnego z pokrzywdzeniem współmałżonka (art. 284 Kodeksu karnego) Coraz więcej spraw, nazywanych „okołorozwodowymi”, dotyczy przestępstw noszących znamiona przywłaszczenia (art. 284 Kodeksu karnego). Mówiąc krótko są to sytuacje, gdy jeden z małżonków przywłaszcza „wspólną” rzecz pochodzącą z majątku wspólnego bez zgody i wiedzy współmałżonka. Sprawy takie nie są jednak oczywiste. W świetle prawa […]

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a Kodeksu karnego) Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego należy do przestępstw powszechnych. Zgodnie z przepisem § 1 art. 178 a k.k. „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, […]

Przewiń do góry