Zakra Lawyer

Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności

Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności (art. 63a § 1  Kodeksu karnego wykonawczego)

Wymierzenie przez Sąd prawomocnej kary ograniczenia wolności stanowi często problem dla osoby skazanej. Osoby aktywnie zawodowo, zajmujące się domem, dziećmi itp. mają bowiem ograniczone możliwości dla realizacji nałożonych obowiązków. W takich okolicznościach Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość zmiany formy wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym na potrącenie 10 % wynagrodzenia za pracę, również w stosunku miesięcznym.

Dopuszczalność takiego wniosku wynika wprost z art. 63a § 1  Kodeksu karnego wykonawczego: w szczególnie uzasadnionych wypadkach Sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę; orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym”.

Świadczona przez mnie pomoc prawna obejmuje sprawy regulowane przepisami Kodeksu karnego wykonawczego.

Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry