Zakra Lawyer

Uznanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenie pojazdów mechanicznych za wykonany

Uznanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenie pojazdów mechanicznych za wykonany (art. 84 Kodeksu karnego)

Orzeczone prawomocnym wyrokiem środki karne (np.: zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych) mogą zostać uznane za wykonane wcześniej niż przed upływem okresu na który je orzeczono. Zgodnie z art. 84 § 1 k.k. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. Doktryna prawa karnego wskazuje, że rozwiązanie w postaci możliwości wcześniejszego uznania wykonania środka karnego za wykonany ma być dla skazanego dodatkową motywacją do przestrzegania porządku prawnego. Wypada jednak zaznaczyć, że ustawa karna wyłącza możliwość stosowania tego dobrodziejstwa w niektórych przypadkach (art. 84 § 2 k.k.).

Przykładowo- Sąd orzekł 6 letni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Upłynęła już połowa okresu , na który taki środek orzeczono tj. co najmniej 3 lata. Brak jest przesłanki negatywnej ujętej w art. 84 § 2 k.k. Środek stosowany jest już co najmniej od roku- w tych warunkach możliwym jest wystąpienie do Sądu o zastosowanie omawianej instytucji. Dla pozytywnego rozpoznania wniosku ma znaczenie siła przedstawionych argumentów, wykazanie pozytywnej prognozy kryminologicznej jak i inne, indywidualnie ustalane czynniki.

Świadczona przez mnie pomoc prawna obejmuje sprawy dotyczące uznania środka karnego za wykonany.

Uznanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenie pojazdów mechanicznych za wykonany

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry